Ο Μπάρμπα Χαράλαμπος

Οικογενειακή Ταβέρνα με παράδοση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση από το 1966.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Πάνω
Πάνω