ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/06/2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 7.30 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου Περικλέους και Βενιζέλου στη Βούλα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Εκλογή Προέδρου , Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και Εφορευτικής Επιτροπής 2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. 3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσης αθλητικής περιόδου 4. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής 5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της παρελθούσης χρήσης 6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2024 – 2025 7. Εκλογή προέδρου, επτά (7) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη μέρα, Δευτέρα 17/06/2024, στις 7.30 μμ, στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν την τη Γενική Συνέλευση στη γραμματεία του συλλόγου.

Βούλα, 15 Μαϊου 2024
Το Δ.Σ. Άρη Βούλας

Πάνω