SUMMER CAMP 2023

Το καλοκαίρι του 2023 πλησιάζει και οι διακοπές αρχίζουν για τους μικρούς μας φίλους μόλις κλείσουν τα σχολεία, με την συμμετοχή τους στο SUMMER CAMP του Γ.Σ. Άρης Βούλας. Θ' αρχίσει απο την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και οι ώρες θα είναι απο τις 8πμ έως τις 4μμ. Ένα ψυχαγωγικό και παράλληλα επιμορφωτικό πρόγραμμα, που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να απολαύσουν, τις ημέρες που τα σχολεία είναι κλειστά, παίζοντας και διασκεδάζοντας σ’ ένα εναλλακτικό περιβάλλον με ποικίλες δραστηριότητες, χωρίς να είναι το ποδόσφαιρο το κύριο άθλημα. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού του προγράμματος και ο τρόπος που υλοποιείται από τους ειδικούς προπονητές, αποβάλλει το χαρακτήρα του σχολείου από τη σκέψη των παιδιών, δίνοντας τους την αίσθηση διακοπών.
Μετά απο τις δύσκολες και ιδιαίτερες, λόγω της πανδημίας, σχολικές χρονιές, όλα τα παιδιά αναζητούν μια όαση χαράς και ταυτόχρονη διέξοδο για να διοχετεύσουν την ενέργειά τους. Τι γίνεται όμως, όταν οι γονείς δουλεύουν;

Γι αυτό υπάρχει ο Γ.Σ. Άρης Βούλας, ώστε να συνεχίζει τις “ασφαλείς” του δράσεις, που ωφελούν τα παιδιά κυρίως με την σύσφιξη σχέσεων. Φέτος θα πηγαίνουν τρείς φορές και στη θάλασσα στην Α΄ πλαζ της Βούλας και η μετακίνηση θα γίνεται με πούλμαν. Θα υπάρχει ναυαγοσώστης και δασκάλα, πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση, για εκμάθηση κολύμβησης για όσα παιδιά το επιθυμούν. Σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής έχουμε πάρει όλα τα μέτρα, που χρειάζονται για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των παιδιών, ώστε οι γονείς να είναι σίγουροι ότι αφήνουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Σ’ όλα τα αθλήματα θα υπάρχουν προπονητές και καθηγητές Φυσικής Αγωγής με την ανάλογη ειδικότητα. Επίσης θα υπάρχει διατροφολόγος, που θα επιλέξει το καθημερινό μενού, για όσα παιδιά θα κάθονται μέχρι αργά το μεσημέρι.

Και φέτος θα υπάρχουν πέντε (5) περίοδοι, απο μια βδομάδα η κάθε μια, μεταξύ 19 Ιουνίου και 21 Ιουλίου 2023. Μπορούν να πάρουν μέρος αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 5 μέχρι 13 ετών.
Συγκεκριμένα:
1η περίοδος αρχίζει Δευτέρα 19/6 έως και Παρασκευή 23/6/23.
2η περίοδος απο Δευτέρα 26/6 έως και Παρασκευή 30/6/23.
3η περίοδος απο Δευτέρα 03/7 έως και Παρασκευή 07/7/23,
4η περίοδος απο Δευτέρα 10/7 έως και Παρασκευή 14/7/23 και η
5η και τελευταία περίοδος απο Δευτέρα 17/7 έως και Παρασκευή 21/7/23.

Το κόστος για κάθε περίοδο είναι 110€ για κάθε παιδί, ενώ αν τα παιδιά είναι αδέρφια υπάρχει έκπτωση 10% (100€). Επίσης η ίδια έκπτωση ισχύει αν συμμετέχουν σε πάνω απο δύο περιόδους του camp. Ενδεικτικά: όταν ένα παιδί θελήσει να συμμετέχει και τη δεύτερη περίοδο, το κόστος θα παραμείνει 110€, ενώ αν θελήσει να συνεχίσει την τρίτη και την τέταρτη περίοδο θα πληρώσει 100€.
Σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκετε, μπορείτε να ενημερωθείτε απο την γραμματεία του συλλόγου, στέλνοντας email: arisvoulas2016@gmail.com αν δεν μπορείτε να περάσετε τις απογευματινές ώρες 17:00 - 21:00. Την αίτηση για το summer camp μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Κατά την εγγραφή, τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα δοκιμαστικής περιόδου.
Με την αίτηση συμμετοχής καταβάλλεται προκαταβολή το 50%.
Η εξόφληση γίνεται το αργότερο την ημέρα έναρξης της περιόδου συμμετοχής.
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Οι ημέρες που χάνονται δεν αναπληρώνονται & δεν επιστρέφονται χρήματα.
Μόνο σε περίπτωση ασθενείας για περισσότερο από 3 ημέρες, αναπληρώνονται οι ημέρες σε άλλη περίοδο – εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
Για την παραλαβή του/των παιδιού/ών είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, εκτός και αν είναι οι ίδιοι οι γονείς.
Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αποβολής του/των παιδιών λόγω απρεπούς συμπεριφοράς.
Κάθε παιδί είναι υπεύθυνο για την τσάντα και τα ατομικά του είδη. Σε όλα θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του.
Για τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από αστάθμητους παράγοντες, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος χωρίς προειδοποίηση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στη γραμματεία του συλλόγου 210 8991154 και 6981- 336266 τα απογεύματα 5-9μμ, καθώς και στο κινητό 699-6165835 (πρωί-απόγευμα).


The summer of 2023 is arriving and the holidays begin for our little friends as soon as schools close, with their participation in the SUMMER CAMP of Aris Voulas F.C. It will start from Monday 19th June 2023 and will last five weeks until Friday 21st July 2023. The hours of the camp are from 8am up to 4pm.
An entertaining and educational program, which enables children to enjoy the days when schools are closed, playing and having fun in an alternative environment with a variety of activities, without football being the main sport. The philosophy of the program design and the way it is implemented by the expert coaches, is to eliminate the characteristics of the school from the children's thinking, giving them the feeling of a holiday.
After the difficult school years because of the pandemic, all children are looking for an oasis of joy and at the same time a way of channeling their energy. But what happens when the parents work?

That's why Aris Voulas F.C. is here. We continue our "safe" actions, which benefit children mainly by strengthening relationships. This year they will also go to the sea for swimming, three times per week, at the 1st beach of Voula, where the transportation will be done by bus. There will be a lifeguard and a teacher, graduate of Physical Education University with a specialization in swimming, for learning the children how to swim if they need it. Regarding the implementation of hygiene rules, we have taken all the measures needed to protect the health and safety of children, so that parents can be sure that they are leaving their children in a safe environment.
In all sports there will be coaches and Physical Education University’s teachers with the corresponding specialty. There will also be a nutritionist, who will choose the daily menu, for those children who will be sitting until late afternoon.

And this year there will be five (5) periods, of one week each, between June 19th and July 21st, 2023. Boys and girls between the ages of 5 and 13 can take part.

Specifically:
1st period starts Monday 19/6 until Friday 23/6/23.
2nd period from Monday 6/26 to Friday 6/30/23.
3rd period from Monday 03/7 to Friday 07/7/23,
4th period from Monday 10/7 to Friday 14/7/23 and
5th and last period from Monday 17/7 to Friday 21/7/23.
The cost for each period is €110 for each child, while if the children are siblings there is a 10% discount (€100). Also, the same discount applies if they participate in more than two periods of the camp. Indicative: when a child wants to participate in the second period as well, the cost will remain €110, while if he wants to continue in the third and fourth period he will pay €100.
Whatever category you belong to, you can get information from the club's secretariat by sending an email to: arisvoulas2016@gmail.com if you can't come to the offices in the afternoon hours 17:00 - 21:00. The application form for the summer camp can be downloaded here.
-
TERMS OF PARTICIPATION:
Registration is on a first-come, first-served basis.
There is no trial period option.
A 50% deposit is required upon application.
Payment is made no later than the day the participation period begins.
It is possible to use a credit or debit card.
In case of non-participation, the deposit is non-refundable.
Missed days are non-compensatory & non-refundable.
Only in case of illness for more than 3 days, the days are made up in another period – if there is availability.
In order to pick up your child (or children), it is necessary to show an ID, unless they are the parents themselves.
The club reserves the right to expel the child(ren) due to inappropriate behavior.
Each child is responsible for their bag and personal items. His name should be written on everything.
For activities that depend on unpredictable factors, we reserve the right to change the schedule without notice.

Contact numbers for more information and registration at the Aris Voula's secretariat 210 8991154 and 6981- 336266 in the afternoons 5-9pm, as well as on mobile 699-6165835 (morning and afternoon).

Πάνω