ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 06/06/2021 και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου επί της οδού Λευκάδος 1 Βούλα ή σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία λόγω covid 19 με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Εκλογή Προέδρου, Γραμματέως της Γ.Σ.
Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.
Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2021 – 2022
Ενημέρωση των μελών για το λόγο της μη έγκαιρης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 07/06/2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο ή με τηλεδιάσκεψη με τα ίδια ως άνω θέματα.

Πάνω